top of page

Osobný asistent: predĺžené ruky a nohy človeka s postihnutím

Osobná asistencia pre osoby so zdravotným postihnutím je jedna z najlepších možností, ako sa takáto osoba môže začleniť do spoločnosti. Práve vďaka osobným asistentom, akýmsi predĺženým rukám a nohám, môže človek s postihnutím navštevovať rôzne spoločenské, kultúrne či športové podujatia, no najmä môže (samozrejme pri ďalších priaznivých okolnostiach) žiť relatívne nezávislý život. Ide najmä o osamostatnenie sa v oblasti bývania, kde tento človek nemusí byť závislý na rodičoch, či ústavných inštitúciách (domovoch sociálnych služieb a pod.).

Kto môže vykonávať osobnú asistenciu?

Osobnú asistenciu (ďalej len OA) môže podľa platných zákonov byť každá osoba nad 18 rokov so spôsobilosťou na právne úkony. Na výkon OA nepotrebuje táto osoba absolvovať žiadny kurz, či kvalifikáciu. Stačí, ak sa dohodne s daným človekom s hendikepom - užívateľom osobnej asistencie - na podmienkach výkonu OA, obidvaja podpíšu zmluvu o výkone OA a tým sa môže všetko začať.

Akú odmenu získa osobný asistent za výkon OA?

Mzda osobného asistenta závisí od niekoľkých podmienok. Prvým predpokladom je, že užívateľ OA má od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len ÚPSVaR) priznaný peňažný príspevok na osobnú asistenciu. Ten je vypočítaný v hodinách na jeden kalendárny rok. Maximálny možný rozsah hodín je 7.200 ročne. Prax je však taká, že užívateľ má zvyčajne priznaných menej hodín. A ako funguje samotná výplata? Podľa platných zákonov je v súčasnosti hodinová sadzba za výkon OA 2,76 €. Užívateľ musí každý mesiac vypísať výkaz o odpracovaných hodinách, ktorý musí zaniesť na ÚPSVaR a ten mu podľa napísaných hodín posiela peniaze pre osobného asistenta. Celý proces od podania výkazu až po vyplatenie peňazí trvá cca 2 týždne.

Poznámka: V prípade, že asistent odrobí mesačne 140 a viac hodín OA, štát zaňho platí odvody.

Ako sa zdaňuje príjem osobného asistenta?

Príjmy plynúce osobným asistentom na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie si priznávajú a daňové priznanie podávajú osobní asistenti sami a to aj v prípade, ak sú zamestnaní a popri práci mali príjem aj z osobnej asistencie.

V daňovom priznaní uvedie osobný asistent úhrn príjmov podľa mesačných potvrdení o príjme, ktoré z tejto činnosti dosiahol v roku 2016. Do úhrnu zahrnie len tie príjmy, ktoré mu boli v mesiacoch január až december vyplatené.

To znamená, že do príjmu za rok 2016 zahrnie i príjem za výkon činnosti osobného asistenta v decembri 2015, vyplatený v januári 2016, a do príjmov nezahrnie príjem za výkon činnosti osobného asistenta v decembri 2016, lebo odmena je vyplatená až v januári 2017.

Na priznanie príjmu za osobnú asistenciu treba vyplniť tlačivo - daňové priznanie typu B.

Čo zvyčajne užívateľ od osobného asistenta očakáva?

Toto je veľmi individuálne. Niektorí užívatelia hľadajú asistentov len pri sprevádzaní na kultúrne/športové/spoločenské akcie. Iní hľadajú pomoc pri vedení domácnosti, napr. pri upratovaní, praní a pod. A ďalší hľadajú pomoc aj pri tých najzákladnejších úkonoch, ako sú osobná hygiena, prezliekanie a pod. Samozrejme, pre užívateľa by bolo ideálne nájsť takého osobného asistenta, ktorý by splnil všetko z vymenovaného, no takéto nároky je ťažké splniť. :) 

Treba ešte povedať, že väčšina užívateľov OA hľadá takého asistenta, s ktorým sa dá bez problémov komunikovať, ktorý je spoľahlivý (dodržiava dohodnuté termíny), je dostatočne empatický, no zároveň nepristupuje k užívateľovi OA s ľútosťou.

Ak ste sa rozhodli, že by ste si prácu osobného asistenta chceli vyskúšať, alebo máte ďalšie otázky ohľadom OA, neváhajte nám napísať na activ8.sk@gmail.com. Radi Vám poradíme a v prípade, že ste rozhodnutí "ísť do toho", poskytneme Vám kontakt na užívateľov, ktorí osobných asistentov hľadajú.

bottom of page