top of page

"Vaša podpora sú naše ruky a nohy."

Podporte vznik chránenej dielne

V Activ8, o.z. sme si vedomí potenciálu, ktorý v sebe mladí ľudia s postihnutím majú. Preto im chceme pomôcť začleniť sa do spoločnosti a do pracovného trhu. Našim cieľom je zriadiť chránenú dielňu so zameraním na tvorbu grafiky podľa požiadaviek zadávateľa.

Darujte nám 2% z dane

2% z dane z príjmu sú pre nás veľmi dôležitým zdrojom, z ktorého môžme financovať naše aktivity. Aj v roku 2017 nám môžete poukázať svoje 2% a pomôcť mladým ľuďom s telesným postihnutím žiť samostatne, aktívne

a rovnocenne. Ďakujeme Vám.

bottom of page